Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svart granborrvecklare Cydia illutana Svart granborrvecklare Cydia illutana
Cydia illutana (Herrich-Schäffer, 1851). Svart granborrvecklare förekommer sällsynt från Sk till To. Vingbredd 10-12 mm. Larven lever i juli augusti i gröna kottar av gran, förpuppning i murket trä.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/cydia_illutana.html
Latest update: 17 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson