Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallbarkvecklare Cydia coniferana Tallbarkvecklare Cydia coniferana Tallbarkvecklare Cydia coniferana
Cydia coniferana (Saxesen, 1840). Tallbarkvecklare förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever från augusti till mars i skadad bark på tall, förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 22 juni 2021