Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Grapholitini
Cydia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tallbarkvecklare Cydia coniferana
Cydia coniferana (Saxesen, 1840). Tallbarkvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever från augusti till mars i skadad bark på tall, förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/cydia_coniferana.html
Latest update: 17 januari 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson