Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skuggkapuschongfly Cucullia umbratica Skuggkapuschongfly Cucullia umbratica Skuggkapuschongfly Cucullia umbratica Skuggkapuschongfly Cucullia umbratica
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758). Skuggkapuschongfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 50-58 mm. Larven lever på fibblor, skogssallat m.fl., förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/cucullia_umbratica.html
Latest update: 14 september 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson