Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skuggkapuschongfly Cucullia umbratica Skuggkapuschongfly Cucullia umbratica Skuggkapuschongfly Cucullia umbratica Skuggkapuschongfly Cucullia umbratica Skuggkapuschongfly Cucullia umbratica Skuggkapuschongfly Cucullia umbratica
Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758). Skuggkapuschongfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 50-58 mm. Larven lever på fibblor, skogssallat m.fl., förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson