Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kamomillkapuschongfly Cucullia chamomillae Kamomillkapuschongfly Cucullia chamomillae Kamomillkapuschongfly Cucullia chamomillae Kamomillkapuschongfly Cucullia chamomillae Kamomillkapuschongfly Cucullia chamomillae Kamomillkapuschongfly Cucullia chamomillae Kamomillkapuschongfly Cucullia chamomillae
Cucullia chamomillae (Linnaeus, 1758). Kamomillkapuschongfly förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Värmland. Vingbredd 43-50 mm. Larven lever på diverse korgblommor, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 26 maj 2021