Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusskyggt kapuschongfly Cucullia lucifuga Ljusskyggt kapuschongfly Cucullia lucifuga Ljusskyggt kapuschongfly Cucullia lucifuga
Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775). Ljusskyggt kapuschongfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 44-48 mm. Larven lever på fibblor, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson