Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusgrått kapuschongfly Cucullia praecana
Cucullia praecana Eversmann, 1843. Ljusgrått kapuschongfly förekommer sällsynt i Sk och Bl. Vingbredd 40-44 mm. Larven lever främst på gråbo, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/cucullia_praecana.html
Latest update: 22 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson