Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Malörtskapuschongfly Cucullia artemisiae Malörtskapuschongfly Cucullia artemisiae
Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766). Malörtskapuschongfly förekommer sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 40-44 mm. Larven lever främst på gråbo, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/cucullia_artemisiae.html
Latest update: 3 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson