Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blågrått kapuchongfly Cucullia lactucae
Cucullia lactucae (Denis & Schiffermüller, 1775). Blågrått kapuschongfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 44-48 mm. Larven lever på skogssallat och fibblor, förpuppning i en kokong i marken .

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 20 augusti 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson