Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Stäppkapuschongfly Cucullia boryphora
Cucullia boryphora Fischer von Waldheim, 1840. Stäppkapuschongfly har tagits i två exemplar i Sk respektive Ha 1993, arten finns normalt inte i Sverige utan fynden är från en migration. Vingbredd 30-39 mm. Larven lever på färgkulla och gråbo, förpuppning i en kokong i marken.
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/cucullia_boryphora.html
Latest update: 29 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web