Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gullriskapuschongfly Cucullia gnaphalii Gullriskapuschongfly Cucullia gnaphalii Gullriskapuschongfly Cucullia gnaphalii Gullriskapuschongfly Cucullia gnaphalii Gullriskapuschongfly Cucullia gnaphalii
Cucullia gnaphalii (Hübner, 1813). Gullriskapuschongfly förekommer sällsynt från Skåne till Hälsingland. Vingbredd 36-39 mm. Larven lever på gullris, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 23 april 2022