Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Cuculliinae
Cucullia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gullriskapuschongfly Cucullia gnaphalii
Cucullia gnaphalii (Hübner, 1813). Gullriskapuschongfly förekommer sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 36-39 mm. Larven lever på gullris, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/cucullia_gnaphalii.html
Latest update: 29 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web