Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Bryophilinae
Bryophila

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråbrunt lavfly Bryophila ravula Gråbrunt lavfly Bryophila ravula
Bryophila ravula (Hübner, 1813), hane, hona. Gråbrunt lavfly har tagits i 1 exemplar i Bo Lane-Ryr 10-11 september 2012. Vingbredd 24-30 mm. Larven lever på trädlavar, förpuppning i en kokong på marken.
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 18 september 2012