Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Bryophilinae
Cryphia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grönt lavfly Cryphia algae Grönt lavfly Cryphia algae Grönt lavfly Cryphia algae
Cryphia algae (Fabricius, 1775). Grönt lavfly har sällsynt tagits från Skåne till Uppland. Vingbredd 24-30 mm. Larven lever på trädlavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 25 juli 2020