Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Bryophilinae
Bryophila

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitfläckigt lavfly Bryophila ereptricula Vitfläckigt lavfly Bryophila ereptricula
Bryophila ereptricula (Treitschke, 1825). Vitfläckigt lavfly har påträffats i två exemplar i museisamlingar, båda tagna i Skåne, det ena på 1860-talet, det andra i Källstorp 23 augusti 1942. Vingbredd 24-30 mm. Larven lever på trädlavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 februari 2018