Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Bryophilinae
Bryophila

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitfläckigt lavfly Cryphia ereptricula
Bryophila ereptricula (Treitschke, 1825), hona. Vitfläckigt lavfly har tagits i Sk Källstorp 23 augusti 1942. Vingbredd 24-30 mm. Larven lever på trädlavar, förpuppning i en kokong på marken.
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/Bryophila_ereptricula.html
Latest update: 25 juni 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web