Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Bryophilinae
Bryophila

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Askgrått lavfly Cryphia raptricula Askgrått lavfly Cryphia raptricula Askgrått lavfly Cryphia raptricula
Bryophila raptricula (Denis & Schiffermüller, 1775). Askgrått lavfly förekommer sällsynt från Skåne till Lycksele lappmark. Vingbredd 26-31 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 augusti 2020