Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Bryophilinae
Bryophila

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Askgrått lavfly Cryphia raptricula
Bryophila raptricula (Denis & Schiffermüller, 1775), hane. Askgrått lavfly förekommer sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 26-31 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/Bryophila_raptricula.html
Latest update: 2 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson