Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Bryophilinae
Bryophila

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blekgult lavfly Cryphia domestica
Bryophila domestica (Hufnagel, 1766), hane. Blekgult lavfly förekommer sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 24-28 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Synonym Noctua perla Denis & Schiffermüller, 1775

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/Cryphia_domestica.html
Latest update: 25 april 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson