Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Bryophilinae
Nyctobrya

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Murlavfly Cryphia muralis
Nyctobrya muralis (Forster, 1771). Murlavfly har hittills tagits i Vg och på Öl. Vingbredd 27-34 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/cryphia_muralis.html
Latest update: 1 juni 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson