Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Bryophilinae
Victrix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Barrskogslavfly Victrix umovii
Victrix umovii (Eversmann, 1846), hane. Barrskogslavfly förekommer sällsynt från Up till Ån. Vingbredd 28-31 mm. Larven lever på skägglav, förpuppning i en kokong på marken.
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/victrix_umovii.html
Latest update: 15 februari 2004
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web