Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Conistra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lingonplattfly Conistra vaccinii Lingonplattfly Conistra vaccinii Lingonplattfly Conistra vaccinii Lingonplattfly Conistra vaccinii
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761). Lingonplattfly förekommer allmänt från Skåne till Pite lappmark. Vingbredd 28-38 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 21 maj 2021