Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrochola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Månfläckat backfly Agrochola lunosa Månfläckat backfly Agrochola lunosa
Agrochola lunosa (Haworth, 1809). Månfläckat backfly har påträffats i Danmark och Norge men saknas i övriga Norden. Vingbredd 32-37 mm. Larven lever på vitgröe och luddtåtel,Poa annua, Holcus lanatus, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/agrochola_lunosa.html
Latest update: 18 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson