Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Conistra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartprickigt plattfly Conistra rubiginosa Svartprickigt plattfly Conistra rubiginosa Svartprickigt plattfly Conistra rubiginosa
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763). Svartprickigt plattfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 31-36 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Phalaena vaupunctatum Esper, 1786

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson