Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Conistra

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartprickigt plattfly Conistra rubiginosa Svartprickigt plattfly Conistra rubiginosa Svartprickigt plattfly Conistra rubiginosa Svartprickigt plattfly Conistra rubiginosa
Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763). Svartprickigt plattfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 31-36 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Synonym Phalaena vaupunctatum Esper, 1786

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson