Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Condicinae
Acosmetia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Töckenfly Acosmetia caliginosa Töckenfly Acosmetia caliginosa
Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813). Töckenfly är uppgiven från Sk på 1800-talet. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på ängsskära, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 februari 2018