Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Condicinae
Acosmetia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Töckenfly Acosmetia caliginosa
Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813). Töckenfly är uppgiven från Sk på 1800-talet. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på ängsskära, förpuppning i en kokong i marken.
Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/acosmetia_caliginosa.html
Latest update: 8 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web