Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Pieridae
Coliadinae
Colias

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ljusgul höfjäril Colias hyale Ljusgul höfjäril Colias hyale Ljusgul höfjäril Colias hyale Ljusgul höfjäril Colias hyale
Colias hyale (Linnaeus, 1758). Ljusgul höfjäril är en migrerande art som tämligen sällsynt påträffas från Skåne till Medelpad. Vingbredd 45-48 mm. Larven lever på ärtväxter, förpuppning som gördelpuppa.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Pieridae Latest update: 8 mars 2020