Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Pieridae
Coliadinae
Colias

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Högnordisk höfjäril Colias hecla Högnordisk höfjäril Colias hecla Högnordisk höfjäril Colias hecla
Colias hecla Lefèbvre, 1836. Högnordisk höfjäril förekommer sällsynt på fjällhedar från Jämtland till Torne lappmark. Vingbredd 38-44 mm. Larven lever på fjällvedel m.fl.,förpuppning i en gles spånad som gördelpuppa.
Welcome page of the World
Pieridae /en/svenska_fjarilar/colias_hecla.html
Latest update: 6 maj 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson