Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Pieridae
Coliadinae
Colias

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Högnordisk höfjäril Colias hecla Högnordisk höfjäril Colias hecla Högnordisk höfjäril Colias hecla
Colias hecla Lefèbvre, 1836, hane, hona, undersida. Högnordisk höfjäril förekommer sällsynt på fjällhedar från Ly till To. Vingbredd 38-44 mm. Larven lever på fjällvedel m.fl., förpuppning i en gles spånad som gördelpuppa.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Pieridae /en/svenska_fjarilar/colias_hecla.html
Latest update: 6 maj 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web