Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Pieridae
Coliadinae
Colias

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sydlig höfjäril Colias alfacariensis Sydlig höfjäril Colias alfacariensis
Colias alfacariensis Ribbe, 1905. Sydlig höfjäril är påträffad i Danmark på 1950-talet men saknas i övriga Norden. Vingbredd 43-54 mm. Larven lever på ärtväxter, förpuppning som gördelpuppa.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Pieridae /en/svenska_fjarilar/colias_alfacariensis.html
Latest update: 25 januari 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson