Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Pieridae
Coliadinae
Colias

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödgul höfjäril Colias crocea Rödgul höfjäril Colias crocea Rödgul höfjäril Colias crocea Rödgul höfjäril Colias crocea Rödgul höfjäril Colias crocea Rödgul höfjäril Colias crocea
Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785). Rödgul höfjäril är en migrerande art som tämligen sällsynt har påträffats från Skåne till Värmland. Vingbredd 45-52 mm. Larven lever på ärtväxter, förpuppning som gördelpuppa.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Pieridae Latest update: 21 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson