Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Pieridae
Coliadinae
Colias

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svavelgul höfjäril Colias palaeno Svavelgul höfjäril Colias palaeno Svavelgul höfjäril Colias palaeno Svavelgul höfjäril Colias palaeno Svavelgul höfjäril Colias palaeno
Colias palaeno (Linnaeus, 1758). Svavelgul höfjäril förekommer tämligen sällsynt, i norra Sverige allmänt på myrar från Sk till To. Vingbredd 44-54 mm. Larven lever på odon, förpuppning som gördelpuppa.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Pieridae Latest update: 11 juli 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson