Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Pieridae
Coliadinae
Gonepteryx

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Citronfjäril Gonepteryx rhamni Citronfjäril Gonepteryx rhamni Citronfjäril Gonepteryx rhamni Citronfjäril Gonepteryx rhamni Citronfjäril Gonepteryx rhamni Citronfjäril Gonepteryx rhamni Citronfjäril Gonepteryx rhamni
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758). Citronfjäril. Kännetecken: Vingbredd 55-60 mm. Framvingarna gula hos hanen men grönvita hos honan. Framkanten är konvex med ett spetsigt framhörn samt ett spetsigt bakhörn på bakvingen. Båda könen har en orange tvärribbpunkt på såväl fram- som bakvinge. Levnadssätt: Fjärilen övervintrar som fullbildad och har en generation om året. Flygtid: Efter övervintringen från april till maj då även parningen sker. Puppan kläcks i juli-augusti och fjärilen går då direkt till övervintring. Förekomst: Finns i de flesta miljöer. Biologi: Äggen läggs utspridda på växtens knoppar. Larven är grön med en gulaktig sidolinje, förpuppning i form av gördelpuppa. Näringsväxter: Främst brakved men även getapel förekommer Frangula alnus, Rhamnus cathartica. Utbredning: Förekommer allmänt i hela Sverige. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Pieridae Latest update: 5 maj 2022