Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Käringtandssäckmal Coleophora discordella Käringtandssäckmal Coleophora discordella Käringtandssäckmal Coleophora discordella
Coleophora discordella Zeller, 1849. Käringtandssäckmal förekommer allmänt från Skåne till Jämtland. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i en lappsäck på Käringtand.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 23 oktober 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson