Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Käringtandssäckmal Coleophora discordella Käringtandssäckmal Coleophora discordella Käringtandssäckmal Coleophora discordella
Coleophora discordella Zeller, 1849. Käringtandssäckmal. Kännetecken: Vingbredd 11-13 mm. Antenner vita tydligt ringade, vid basen kraftigt förtjockade av en gråbrun tofs. Huvud och mellankropp gulvita. Labialpalper ljusgrå. Framvingar brungula. I framkant vita samt från basen ett vitt streck som når till mitten. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni. Förekomst: Finns på ängsmarker. Biologi: Larven lever i en lappsäck på käringtand. Förpuppning i säcken. Näringsväxt: Lotus corniculatus. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Jämtland. I övriga Norden finns den i Danmark Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 7 mars 2021