Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ginstsäckmal Coleophora genistae Ginstsäckmal Coleophora genistae Ginstsäckmal Coleophora genistae
Coleophora genistae Stainton, 1847. Ginstsäckmal. Kännetecken: Vingbredd 11-14 mm. Antenner vita tydligt ringade, vid basen kraftigt förtjockade av en gråbrun tofs. Huvud och mellankropp silvervita. Labialpalper ljusgrå. Framvingar brungula. I framkant vita samt från basen ett vitt streck som når till mitten. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Slutet av maj till augusti. Förekomst: Finns på hedmarker. Biologi: Larven lever i en bladsäck på ginst. Förpuppning i säcken. Näringsväxt: Genista. Utbredning: Förekommer sällsynt i Skåne och Halland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 6 mars 2021