Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sötvedelfruktsäckmal Coleophora gallipennella
Sötvedelfruktsäckmal Coleophora gallipennella
Coleophora gallipennella (Hübner, 1796). Sötvedelfruktsäckmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 19-21 mm. Larven lever i en rörsäck på sötvedel.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/coleophora_gallipennella.html
Latest update: 5 december 2005
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web