Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Silverstreckad säckmal Coleophora chalcogrammella
Silverstreckad säckmal Coleophora chalcogrammella
Coleophora chalcogrammella Zeller, 1839. Silverstreckad säckmal. Kännetecken: Vingbredd 8-10 mm. Antenner mörkgrå otydligt ringade. Huvud och mellankropp glänsande grå. Labialpalper grå. Framvingar med svarta spetsar och tre silverglänsande längsstreck i mitten och på bakkanten. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns på torra backar och skogsbryn. Biologi: Larven lever i en rörsäck på bl. a. arv. Förpuppning i säcken.Näringsväxter: Arenaria serpyllifolia, Cerastium arvense, Moehringia, Stellaria graminea. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 1 februari 2021