Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Coleophoridae
Coleophora

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulgrå rönnsäckmal Coleophora siccifolia Gulgrå rönnsäckmal Coleophora siccifolia Gulgrå rönnsäckmal Coleophora siccifolia
Coleophora siccifolia Stainton, 1856. Gulgrå rönnsäckmal. Kännetecken: Vingbredd 12-14 mm. Antenner vita tydligt ringade. Huvud och mellankropp grå. Labialpalper ljusgrå. Framvingar gråbruna. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten samt dras till UV-ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns på ängsmark och lövskogsbryn. Biologi: Larven lever i en bladsäck på diverse träd och buskar. Förpuppning i säcken.Näringsväxter: Betula, Carpinus betulus, Crataegus, Malus sylvestris, Sorbus aucuparia, Tilia. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 1 mars 2021