Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Pygaerinae
Clostera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pärlgrå högstjärt Clostera pigra Pärlgrå högstjärt Clostera pigra Pärlgrå högstjärt Clostera pigra Pärlgrå högstjärt Clostera pigra Pärlgrå högstjärt Clostera pigra Pärlgrå högstjärt Clostera pigra Pärlgrå högstjärt Clostera pigra Pärlgrå högstjärt Clostera pigra Pärlgrå högstjärt Clostera pigra
Clostera pigra (Hufnagel, 1766). Pärlgrå högstjärt förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 22-27 mm. Larven lever främst på asp och sälg, förpuppning i en gles vävnad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae Latest update: 2 maj 2020