Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Notodontidae
Pygaerinae
Clostera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartfläckig högstjärt Clostera anachoreta Svartfläckig högstjärt Clostera anachoreta
Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775). Svartfläckig högstjärt förekommer sällsynt från Skåne till Ångermanland. Vingbredd 25-35 mm. Larven lever främst på asp och sälg, förpuppning i en gles vävnad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Notodontidae /en/svenska_fjarilar/clostera_anachoreta.html
Latest update: 2 oktober 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson