Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Chrysodeixis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Orkidémetallfly Chrysodeixis keili Orkidémetallfly Chrysodeixis keili
Chrysodeixis keili Behounek & Ronkay, 1999, hona. Orkidémetallfly är ingen svensk art men har påträffats medföljande som larv på en orkidé i Stockholm 2008, efter förpuppning kläcktes en hona 14 december. Arten är beskriven i två exemplar från Thailand där den lever i regnskog. Vingbredd 40 mm. Larven är grön och lever bl.a. av orkidéer, förpuppning i ett tunt spinn.
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/chrysodeixis_keili.html
Latest update: 16 december 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web