Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Chrysodeixis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fikonmetallfly Chrysodeixis eriosoma
Chrysodeixis eriosoma (Doubleday, 1843). Fikonmetallfly är ingen svensk art men har påträffats medföljande en orkidée i Kalmar 2002. Vingbredd 36-46 mm. Larven lever av diverse växter, förpuppning i ett tunt spinn.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/chrysodeixis_eriosoma.html
Latest update: 14 januari 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson