Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Helotropha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sumpfly Celaena leucostigma Sumpfly Celaena leucostigma Sumpfly Celaena leucostigma Sumpfly Celaena leucostigma
Helotropha leucostigma (Hübner, 1808). Sumpfly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. Vingbredd 33-39 mm. Larven lever i stjälken på kaveldun, svärdslilja, starr, ag och rosendunört, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 8 september 2021