Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Helotropha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sumpfly Celaena leucostigma Sumpfly Celaena leucostigma
Helotropha leucostigma (Hübner, 1808). Sumpfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 33-39 mm. Larven lever i stjälken på kaveldun, svärdslilja, starr, ag och rosendunört, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/celaena_leucostigma.html
Latest update: 25 augusti 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson