Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Eremobia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ockragult ängsfly Eremobia ochroleuca Ockragult ängsfly Eremobia ochroleuca Ockragult ängsfly Eremobia ochroleuca
Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermüller, 1775). Ockragult ängsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 33-36 mm. Larven lever på blommor och frön av diverse gräs, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson