Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Celaena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartvitt kärrfly Celaena haworthii Svartvitt kärrfly Celaena haworthii Svartvitt kärrfly Celaena haworthii
Celaena haworthii (Curtis, 1829). Svartvitt kärrfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 25-30 mm. Larven lever i stjälken på ull och tåg, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson