Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Yponomeutidae
Yponomeutinae
Cedestis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre tallbarrsmal Cedestis subfasciella Mindre tallbarrsmal Cedestis subfasciella Mindre tallbarrsmal Cedestis subfasciella
Cedestis subfasciella (Stephens, 1834). Mindre tallbarrsmal. Kännetecken: Vingbredd 8-10 mm. Huvudhår gråvita. Antenner mörkbrunt ringade, kortare än framvingelängden. Framvingar gråbrunt spräckliga med ett, utåt vitt avgränsat mörkt tvärband. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i tallskogar. Biologi: Larven lever minerande i tallbarr, förpuppning i en vit kokong på marken. Näringsväxt: Pinus sylvestris. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Yponomeutidae Latest update: 15 december 2019