Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Adelidae
Adelinae
Cauchas

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dvärgantennmal Cauchas fibulella Dvärgantennmal Cauchas fibulella Dvärgantennmal Cauchas fibulella
Cauchas fibulella (Denis & Schiffermüller, 1775). Dvärgantennmal. Kännetecken: Vingbredd 9-10 mm. Huvudhår svarta. Antennerna något längre än framvingen samt med vit spets. Framvingarna mörkt bronsbruna. I bakkanten utanför vingens mitt finns en gulvit fläck. Vid vingens bas finns ytterligare en rundad, gul fläck. I sällsynta fall kan den sistnämnda fläcken saknas. Bakvingar mörkt bronsbruna med violett glans. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på ängs- och hagmarker. Biologi: Larven lever i en av bladbitar gjord säck på teveronika, först på frökapslar senare på nedfallna blad. Näringsväxt: Veronica chamaedrys. Utbredning: Är påträffad från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.


Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Adelidae Latest update: 20 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson