Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Callisto

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Apelveckmal Callisto denticulella Apelveckmal Callisto denticulella
Callisto denticulella (Thunberg, 1794). Apelveckmal. Kännetecken: Vingbredd 10-13 mm. Huvud ockragult. Antenner ringade, lika långa som framvingelängden. Framvingarna brunsvarta med fem vita, snedställda framkantsfläckar. På bakkanten finns 2 mindre, vita fläckar. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns på ängsmark och lövskog där det växer vildapel. Biologi: Larven är gul med brunt huvud. Den gör en översidig mina på äpple, mot slutet i en omvikt bladkant. Förpuppning i en gulbrun kokong på marken. Näringsväxt: Malus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 11 juli 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson