Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Oecophoridae
Oecophorinae
Oecophorini
Denisia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grå barrskogspraktmal Buvatina obscurella Grå barrskogspraktmal Buvatina obscurella Grå barrskogspraktmal Buvatina obscurella
Denisia obscurella (Brandt, 1937). Grå barrskogspraktmal. Kännetecken: Vingbredd 12-18 mm. Huvud grågult, mellankropp samt bakkropp grå. Palper gulaktiga. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden, mörkbruna. Framvingar enfärgat grå, helt utan teckning. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i skogsmiljöer företrädesvis granskog. Biologi: Förstadier okända. Näringsväxt: Okänd. Utbredning: Förekommer sällsynt från Södermanland till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Finland och Norge men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 15 april 2023