Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Oecophoridae
Oecophorinae
Oecophorini
Denisia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitfläckig praktmal Denisia albimaculea Vitfläckig praktmal Denisia albimaculea Vitfläckig praktmal Denisia albimaculea
Denisia albimaculea (Haworth, 1828). Vitfläckig praktmal. Kännetecken: Vingbredd 9-12 mm. Huvud gulaktigt , mellan- samt bakkropp mörkgrå. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden, mörkbruna med vita ringar. Framvingar brunsvarta, med två gula tvärband, bredare mot bakkanten och det yttre kan ibland vara avbrutet på mitten. Mot spetsen två gula motfläckar. Bakvingar gråbruna. Arten liknar Denisia stroemella men skiljer sig genom att sistnämnda har metallblå punkter på framvingarna.Levnadssätt: Fjärilen kan under dagen ses sitta på grova trädstammar. Den flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer, parker, alléer med grovstammiga träd. Biologi: Larven lever under bark. Näringsväxter: Ulmus, Hippocastanea, Larix. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Uppland. I övriga Norden har den tagits i Danmark men saknas i Norge och Finland.

syn. Denisia augustella auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 10 juni 2022