Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bucculatricidae
Bucculatrix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Alvarkronmal Bucculatrix laciniatella Alvarkronmal Bucculatrix laciniatella
Bucculatrix laciniatella Benander, 1931. Alvarkronmal. Kännetecken: Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår gulaktiga, ögonlock vita. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna vita med en svart punkt i vingspetsen. Bakvingar brungrå. Svår att skilja från den liknande Bucculatrix absinthii men den svarta punkten i vingspetsen saknas hos sistnämnda. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Maj-juli. Förekomst: Finns på alvarmark där det växer alvarmalört. Biologi: Larven är inte helt känd men lever sannolikt i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet. Näringsväxt: Artemisia oelandica. Utbredning: Förekommer sällsynt på Öland. I övriga Norden är den ännu inte påträffad.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Bucculatricidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/bucculatrix_laciniatella.html
Latest update: 5 februari 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson