Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bucculatricidae
Bucculatrix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Malörtskronmal Bucculatrix absinthii Malörtskronmal Bucculatrix absinthii
Bucculatrix absinthii Gartner, 1865. Malörtskronmal. Kännetecken: Vingbredd 7-9 mm. Huvudhår gulaktiga, ögonlock vita. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna vita, ibland med en svag anstrykning av ljusgula fjäll. Bakvingar grå. Svår att skilja från den liknande Bucculatrix laciniatella men den har en svart punkt i vingspetsen. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-september i två generationer. Förekomst: Finns längs stränder, på ruderatmark och åkrar där det växer malört. Biologi: Larven är grön med brunt huvud och lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet. Näringsväxt: Artemisia absinthium. Utbredning: Förekommer sällsynt i Blekinge, längs kusten i Småland och Bohuslän samt på Öland och Gotland. I övriga Norden finns den i Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Bucculatricidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/bucculatrix_absinthii.html
Latest update: 16 februari 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson