Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bucculatricidae
Bucculatrix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vinterkronmal Bucculatrix humiliella Vinterkronmal Bucculatrix humiliella
Bucculatrix humiliella Herrich-Schäffer, 1855. Vinterkronmal. Kännetecken: Vingbredd 6-8 mm. Huvudhår brunaktiga, ögonlock gråbruna. Antenner ringade i vitt och grått, drygt halva framvingelängden. Framvingarna brungrå, prickade med mörkbruna och vita fjäll. Vid vingens mitt finns en fläck på framkanten samt en på bakkanten, inramade av vita fjäll. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i hag- och buskmarker, längs vägkanter och liknande. Biologi: Larven är grön med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet. Näringsväxt: Achillea. Utbredning: Förekommer från Småland till Pite lappmark. I övriga Norden finns den i södra Norge, Finland men saknas i Danmark.

Synonymer Bucculatrix obscurella Klemensiewicz, 1899, Bucculatrix capreella Krogerus, 1952

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Bucculatricidae Latest update: 1 januari 2022