Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bucculatricidae
Bucculatrix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bronskronmal Bucculatrix argentisignella Bronskronmal Bucculatrix argentisignella
Bucculatrix argentisignella Herrich-Schäffer, 1855. Bronskronmal. Kännetecken: Vingbredd 7-8 mm. Huvudhår ockragul, ögonlock gråaktiga. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna är hos hanen mörkt bronsbruna utan teckningar. Hos honan mörkt gråbruna med två par motstående, vita fläckar. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti i två generationer. Förekomst: Finns på ängsmarker där det växer röllika och prästkrage. Biologi: Larven är inte helt känd men lever sannolikt i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet. Näringsväxt: Leucanthemum vulgare. Utbredning: Finns i södra Finland och på Åland men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Bucculatricidae Latest update: 7 december 2019