Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bucculatricidae
Bucculatrix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kalkkronmal Bucculatrix artemisiella
Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, 1855. Kalkkronmal. Kännetecken: Vingbredd 5-7 mm. Huvudhår rostbruna, ögonlock gråaktiga. Antenner drygt halva framvingelängden. Framvingarna vita med mörkbruna längsstreck och en snedställd skuggfläck på framkanten samt en fläck på bakkanten. Bakvingar brungrå. Svår att skilja från den liknande Bucculatrix ratisbonensis men huvudhåren är ljusare hos sistnämnda. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti i två generationer. Förekomst: Finns på alvarmarker. Biologi: Larven är grön med brunt huvud. Den lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet. Näringsväxt: Artemisia campestris. Utbredning: Förekommer sällsynt på Öland och Gotland. I övriga Norden finns den i Danmark och södra Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Bucculatricidae http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/bucculatrix_artemisiella.html
Latest update: 16 februari 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson