Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Bucculatricidae
Bucculatrix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråbokronmal Bucculatrix noltei Gråbokronmal Bucculatrix noltei
Bucculatrix noltei Herrich-Schäffer, 1855. Gråbokronmal. Kännetecken: Vingbredd 6,5-8 mm. Huvudhår brunaktiga, ögonlock ljusgrå. Antenner ringade i vitt och grått, drygt halva framvingelängden. Framvingarna brungrå, prickade med mörkbruna och vita fjäll. Utanför vingens mitt finns en utåtriktad fläck, en på framkanten samt en på bakkanten, inramade av vita fjäll. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns huuvudsakligen på ruderatmarker. Biologi: Larven lever i första stadiet som minerare i bladet, därefter äter den utanpå bladet. Näringsväxt: Artemisia vulgaris. Utbredning: Har påträffats i södra delarna av Danmark, Norge och Finland men saknas i Sverige.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Bucculatricidae Latest update: 6 december 2019